alles over hep c

NOMOREC

Testen op hepatitis C

Belangrijke boodschappen:
- Test iedere drie maanden op hepatitis C als je risico loopt op dit virus door het soort seks dat je hebt, of omdat hepatitis C relatief vaak in jouw seksnetwerk voorkomt.
- Er zijn in Amsterdam meerdere mogelijkheden om je te laten testen op hepatitis C.
- Er zijn verschillende soorten testen. Het is handig om de voor- en nadelen van iedere test te kennen.
- Wil je een goedkope en betrouwbare thuistest waarmee hepatitis C al vroeg kan worden aangetoond? Bestel de C-test van NoMoreC.
 

Waarom (vaak) testen

Hoe eerder je hepatitis C ontdekt, hoe eerder je aan de genezende behandeling kunt beginnen. Er zijn mogelijkheden in Amsterdam om snel na de diagnose met medicatie te beginnen. Je kunt nadat je genezen bent hepatitis C niet meer overdragen.
Lees meer

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kun je hepatitis C oplopen. Als je niet weet dat je het virus hebt, kun je het makkelijk overdragen. Als je risico loopt is het dus belangrijk om je tijdig te laten testen en je snel te laten behandelen. Wanneer je een infectie tijdig opspoort, verklein je de kans dat je het virus onbewust doorgeeft.

Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling met de nieuwste, effectieve medicatie tegen hepatitis C alleen als je een chronische infectie hebt. Officieel is dat pas zes maanden na infectie. Heeft vaker dan eens per half jaar testen zin als je toch moet wachten tot de infectie chonisch is? Jazeker, vaker testen heeft zin. Ook bij een acute hepatitis C-infectie kun je momenteel namelijk de nieuwste behandeling krijgen. Dit kan vrij snel: ongeveer een maand na diagnose. Er wordt altijd een maand afgewacht om te zien of je lichaam het virus zelfstandig opruimt. (De kans op spontane genezing is 30-40% bij mensen zonder hiv. Deze kans daalt tot 10-15% als je hiv hebt.) De medicijnen krijg je dan in studieverband. Als je dus bereid bent om mee te doen aan een studie, dan kun je de wachttijd tussen diagnose en behandeling flink verkorten.

 

Hoe vaak testen

Laat je iedere drie maanden testen als je regelmatig risico loopt op dit virus door het soort seks dat je hebt of omdat hepatitis C relatief vaak in jouw seksnetwerk voorkomt.

 

Wanneer extra testen

Laat je extra testen als je risicovolle seks hebt gehad en het volgende geplande testmoment zou pas over twee of drie maanden zijn. Een RNA-test wordt aangeraden als je snel uitsluitsel wilt hebben of je wel of niet hepatitis C hebt. Zie Welke test.

 

Waar testen

Als je wilt testen op hepatitis C dan zijn er volop mogelijkheden in Amsterdam. Je vindt hieronder informatie over testopties voor drie situaties:

1. Je bent hiv-positief

Thuis een test doen (je kunt dit zo vaak doen als je wilt)
Je kunt jezelf thuis testen via de betrouwbare C-test van NoMoreC. Als je een abonnement van vier testen neemt, dan betaal je voor deze RNA-test slecht €20 euro (normaal kost een RNA-test €90). Je neemt de C-test bij jezelf af met een vingerprik, op het moment dat jij het wilt! Je stuurt het bloedmonster kosteloos naar een laboratorium en krijgt binnen een week online de uitslag. Net als een reguliere RNA-test kan de C-test een infectie al heel vroeg aantonen. Het advies is om 14 dagen nadat je risico hebt gelopen deze test te doen. Lees meer over deze test bij Welke test. Meer informatie over de C-test service vind je hier.

Via het hiv-behandelcentrum (Je kunt hier maximaal twee keer per jaar testen op hepatitis C)
Het hiv-behandelcentrum test je indirect op hepatitis C. Dit gebeurt door het checken van je leverwaarden. Soms wordt er ook op antistoffen of RNA getest. Denk je dat je risico hebt (gehad) op hepatitis C? Vertel dit altijd aan je hiv-consulent of hiv-behandelaar, zodat de juiste test gebruikt wordt om jou te testen. Zie Welke test.

Via de soa-poli van GGD Amsterdam (Je kunt maximaal 2 keer per jaar testen op hepatitis C als je hiv hebt)
Er wordt niet getest als je:

  • korter dan drie maanden terug bij je hiv-behandelaar bent geweest
  • korter dan zes maanden terug bij de soa-poli bent getest op hepatitis C

Je kunt ALTIJD tussen twee testmomenten door terecht bij de soa-poli als een sekspartner je heeft gewaarschuwd dat hij hepatitis C heeft. Zomaar zeggen dat je gewaarschuwd bent is niet genoeg. Je hebt een waarschuwingscode nodig om snel getest te kunnen worden. Je sekspartner kan aan de verpleegkundige, hiv-consulent of huisarts vragen zo’n code voor jou aan te maken. Dit kan onder meer via de website www.partnerwaarschuwing.nl.

Via de huisarts (Je kunt dit zo vaak doen als je wilt)
De kosten voor het testen (niet die van het consult) gaan af van je eigen bijdrage voor de zorgverzekering. Als je hiv-positief bent, dan maak je vaak al zorgkosten. Je bent je eigen bijdrage meestal al kwijt. Testen via de huisarts voel je dan niet in je portemonnee. Je huisarts kan, afhankelijk van de situatie, alle soorten testen voor je aanvragen. Zie Welke test.
 

2. Je gebruikt PrEP

Thuis een test doen (Je kunt dit zo vaak doen als je wilt)
Je kunt jezelf thuis testen via de betrouwbare C-test van NoMoreC. Als je een abonnement van vier testen neemt, dan betaal je voor deze RNA-test slecht €20 euro (normaal kost een RNA-test €90). Je neemt de C-test bij jezelf af met een vingerprik, op het moment dat jij het wilt! Je stuurt het bloedmonster kosteloos naar een laboratorium en krijgt binnen een week online de uitslag. Net als een reguliere RNA-test kan de C-test een infectie al heel vroeg aantonen. Het advies is om 14 dagen nadat je risico hebt gelopen deze test te doen. Lees meer over deze test bij Welke test. Meer informatie over de C-test service vind je hier.

Via de soa-poli van GGD Amsterdam (Je wordt een tot vier keer per jaar getest op hepatitis C als je PrEP gebruikt.)
In de AmPREP-studie wordt je twee keer per jaar op hepatitis C getest. In de Discover-studie één keer per jaar. Bij het InPrEP spreekuur vier keer per jaar. Er wordt dan altijd op antistoffen getest.
Je kunt ALTIJD tussen twee testmomenten door terecht bij de soa-poli als een sekspartner je heeft gewaarschuwd dat hij hepatitis C heeft. Zomaar zeggen dat je gewaarschuwd bent is niet genoeg. Je hebt een waarschuwingscode nodig om snel getest te kunnen worden. Je sekspartner kan aan de verpleegkundige, hiv-consulent of huisarts vragen zo’n code voor jou aan te maken. Dit kan onder meer via de website www.partnerwaarschuwing.nl.

Via de huisarts (Je kunt dit zo vaak doen als je wilt.)
De kosten voor het testen (niet die van het consult) gaan af van je eigen bijdrage voor de zorgverzekering. Maak je om een andere reden al zorgkosten? Dan ben je je eigen bijdrage meestal al (deels) kwijt. Testen via de huisarts voel je in dan niet (of minder) in je portemonnee.
Een aantal Amsterdamse huisartsen doet, net als de GGD soa-poli, de checks die bij PrEP horen als je PrEP zelf (online) regelt. Daar hoort ook het testen op hepatitis C bij. Je huisarts kan, afhankelijk van de situatie, alle soorten testen voor je aanvragen. Zie Welke test.
 

3. Je hebt geen hiv en gebruikt geen PrEP

Let op: als homoman zonder hiv heb je niet altijd een verhoogd risico op hepatitis C. Zie Netwerken met relatief meer hepatitis C en Wijzen van overdracht.

Thuis een test doen (Je kunt dit zo vaak doen als je wilt)
Je kunt jezelf thuis testen via de betrouwbare C-test van NoMoreC. Als je een abonnement van vier testen neemt, dan betaal je voor deze RNA-test slecht €20 euro (normaal kost een RNA-test €90). Je neemt de C-test bij jezelf af met een vingerprik, op het moment dat jij het wilt! Je stuurt het bloedmonster kosteloos naar een laboratorium en krijgt binnen een week online de uitslag. Net als een reguliere RNA-test kan de C-test een infectie al heel vroeg aantonen. Het advies is om 14 dagen nadat je risico hebt gelopen deze test te doen. Lees meer over deze test bij Welke test. Meer informatie over de C-test service vind je hier.

Via de soa-poli van GGD Amsterdam (Je wordt hier in principe alleen getest als je door een sekspartner gewaarschuwd bent dat hij hepatitis C heeft.)
Het is bekend dat hepatitis C vooral onder mannen met hiv voorkomt. Toch peilt de soa-poli om de zoveel tijd hoe het zit met hiv-negatieve mannen. Je moet dus niet gek opkijken of je opeens getest wordt op hepatitis C. Maar in principe wordt je als hiv-negatieve man die geen PrEP gebruikt alleen getest als je door een sekspartner gewaarschuwd bent dat hij hepatitis C heeft. Zomaar zeggen dat je gewaarschuwd bent is niet genoeg. Je hebt een waarschuwingscode nodig om snel getest te kunnen worden. Je sekspartner kan aan de verpleegkundige, hiv-consulent of huisarts vragen zo’n code voor jou aan te maken. Dit kan onder meer via de website www.partnerwaarschuwing.nl.

Via de huisarts (Je kunt dit zo vaak doen als je wilt.)
De kosten voor het testen (niet die van het consult) gaan af van je eigen bijdrage voor de zorgverzekering. Maak je om een andere reden al zorgkosten? Dan ben je je eigen bijdrage meestal al (deels) kwijt. Testen via de huisarts voel je in dan niet (of minder) in je portemonnee. Je huisarts kan, afhankelijk van de situatie, alle soorten testen voor je aanvragen. Zie Welke test.

 

Welke test

Er zijn verschillende testen waarmee je kunt testen op hepatitis C. Het is handig om de voor- en nadelen van iedere test te kennen.
 
Antistoffentest
Deze test toont hepatitis C aan zodra je lichaam antistoffen aanmaakt.
Lees meer

Bij de meeste mensen maakt het lichaam ongeveer twee maanden na infectie antistoffen aan tegen het hepatitis C-virus. Als je hiv hebt kan het langer duren, waarbij meer dan vier maanden geen uitzondering is. Houd er dus rekening mee dat de uitslag van een antistoffentest negatief kan zijn (=geen antistoffen aantoonbaar), terwijl het virus wel in je lichaam zit. Met een antistoffentest kun je dus meestal niet een zeer recente infectie opsporen.
Ook is de antistoffentest niet geschikt als je eerder hepatitis C hebt gehad. Na genezing blijven vaak levenslang antistoffen in je lichaam aanwezig. Het doen van een antistoffentest is dan nietszeggend. Alleen met een RNA-test (zie hierna) weet je in zo’n geval of je wel of niet opnieuw hepatitis C hebt opgelopen.

Voordeel: een antistoffentest is relatief goedkoop.
Nadeel: Een recente infectie kun je missen met een antistoffentest. Het duurt soms lang voordat je lichaam antistoffen tegen hepatitis C aanmaakt.
Nadeel: De antistoffentest is niet geschikt als je eerder hepatitis C hebt gehad.
 
Leverwaarden (alleen via hiv-behandelaar of huisarts)
Deze test toont in je bloed aan of bepaalde leverwaarden verhoogd zijn. Een verhoging zou kunnen wijzen op een hepatitis C-infectie.
Lees meer

Bij een leverwaardenbepaling wordt in het bloed gekeken naar een toename van het leverenzym ALAT. Als hier sprake van is, dan kan dit een teken zijn van een leverontsteking door hepatitis C. Er kunnen ook andere oorzaken zijn. Je arts gaat dit meestal eerst na. Het is goed om met je behandelaar te bespreken dat je wellicht risico hebt gelopen op hepatitis C. Verhoging van leveractiviteit kan ook te maken hebben met gebruik van alcohol, chems of (hiv-) medicatie. Vertel je arts daarom altijd dat je een of meer van deze middelen gebruikt. Alleen dan kan zij/hij een juiste inschatting van jouw situatie maken. Als volgende stap zal je arts dan een RNA-test bij je doen om vast te stellen of je wel of niet hepatitis C hebt.

Omdat een leverenzymtest veel goedkoper is dan een RNA-test, worden eerst je leverwaarden gemeten. Leverwaarden meten heeft als bezwaar dat het een momentopname is en dat leverwaarden over de tijd fluctueren. Een piek in ALAT-waarden kan worden gemist. Dat wil zeggen, de piek is voorbij op het moment dat jij je laat testen. Of wat ook kan: een piek doet zich pas ná het testen voor.

Voordeel: het is een relatief goedkope test.
Nadeel: een verhoging van leverwaarden kan ook op iets anders duiden. Het hoeft niet per se met hepatitis C te maken hebben.
Nadeel: pieken in leverwaarden kunnen worden gemist. Het kan dus zijn dat je leverwaarden op het moment waarop je test niet verhoogd zijn, terwijl je wel hepatitis C hebt opgelopen.
 
RNA-test
Deze test toont hepatitis C aan zodra er virusdeeltjes in je bloed zitten. Met een RNA-test kun je snel uitsluiten of je wel of niet hepatitis C hebt.
Lees meer

Een RNA-test kan een infectie al heel vroeg aantonen: vanaf zeven tot tien dagen na blootstelling aan het virus. De test meet of er RNA (=virusdeeltjes) van hepatitis C in je bloed zit. Dat is een voordeel ten opzichte van de antistoffentest, waarbij het soms vier maanden kan duren voordat duidelijk is dat je lichaam antistoffen heeft aangemaakt. Omdat een RNA-test heel direct de aanwezigheid van het virus aantoont, is deze test ook geschikt als je eerder hepatitis C hebt gehad en je om die reden geen antistoffentest meer kan doen (zie bij Antistoffentest). Een RNA-test is duur (ongeveer €90). Een arts zal deze test vaak pas inzetten als er sterke aanwijzingen zijn dat je hepatitis C hebt. Bijvoorbeeld als een antistoffentest positief is (=antistoffen zijn aangetoond).

Voordeel: de RNA-test toont binnen enkele weken heel direct de aanwezigheid van het hepatitis C-virus aan.
Nadeel: de reguliere RNA-test is duur (ongeveer €90).
 
De C-test (alleen via NoMoreC)
De C-test van NoMoreC is ook een RNA-test. Je neemt de C-test bij jezelf af met een vingerprik, eenvoudig thuis op het moment dat jij het wilt! Je stuurt het bloedmonster kosteloos naar een laboratorium en krijgt binnen een week online de uitslag. Als je vier testen tegelijk bestelt, dan betaal je maar €20 euro per test.
Lees meer

De C-test van NoMoreC is een RNA-test. De test meet of er RNA (=virusdeeltjes) van hepatitis C in je bloed zit. Dat is een voordeel ten opzichte van de antistoffentest, waarbij het soms vier maanden kan duren voordat duidelijk is dat je lichaam antistoffen heeft aangemaakt. De C-test kan hepatitis C dus al heel vroeg aantonen. Dat is fijn als je risico hebt gelopen en snel een hepatitis C-infectie wilt kunnen uitsluiten, zonder daarvoor naar je huisarts, hiv-behandelaar of soa-poli te hoeven gaan. Het bloedmonster stuur je per post naar het laboratorium van het AMC. De testuitslag kun je binnen een week inzien via een login op de beveiligde omgeving van NoMoreC.nl.
Het advies is om de C-test 14 dagen nadat je risico hebt gelopen te doen. Normaal gesproken kost een RNA-test ongeveer €90. De C-test kost €25. Als je een abonnement van vier testen neemt dan ben je nog goedkoper uit. Je betaalt in dat geval €20 per test. Je kunt de C-test een jaar bewaren op een droge plek.

Het verschil met de reguliere RNA-test is dat de hoeveelheid bloed die je afneemt wat kleiner is. Heb je weinig virus in je bloed, dan zou de C-test een infectie kunnen missen. De kans hierop is echter zeer klein: vrijwel iedereen die kort geleden hepatitis C heeft opgelopen, heeft voldoende virus in het bloed om een infectiemakkelijk te kunnen aantonen.

Voordeel: deze RNA-test toont heel direct de aanwezigheid van het hepatitis C-virus binnen enkele weken aan en is goedkoper dan de reguliere RNA-test.
Voordeel: je kunt deze RNA-test thuis bij jezelf afnemen, op het moment dat jij het wilt.
Voordeel: de C-test is ook geschikt voor mensen die eerder hepatitis C hebben gehad, omdat het een RNA-test is die de aanwezigheid van het virus zelf vaststelt (zie bij antistoffentest).
Nadeel: als je een lage hoeveelheid virusdeeltjes in je bloed hebt, dan zou de C-test een infectie kunnen missen. De kans hierop is echter zeer klein. Vrijwel iedereen heeft voldoende virus in het bloed heeft om het virus makkelijk te kunnen aantonen.
   terug